Bureaubuiten.nl » Opdrachtgevers » Ministeries en overige overheden

Ministeries en overige overheden

 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
 • Ministerie van Justitie 
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
 • Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit 
 • Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) 
 • Rijkswaterstaat 
 • SenterNovem (Min. EZ) 
 • InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster 
 • Dienst Landelijk Gebied (DLG) 
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 • Taskforce Multifunctionele Landbouw