Bureaubuiten.nl » Nieuws » Nieuws

Procesmanagement binnen het MIRT-programma: samen met grote groep stakeholders tot resultaten voor betere mobiliteit komen

29.05.2017

Jeroen Laro en Sander Kooijman van Bureau BUITEN maken deel uit van de projectteams van twee meerjarige MIRT-projecten voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, daarbij ondersteund door hun BUITEN-collega’s Rutger van Raalten en Bart van Rijkom. Sander Kooijman praat ons bij over zijn aandeel in een grootschalig project ter bevordering van mobiliteit en bereikbaarheid.

Voor de Noordwestkant van Amsterdam (NowA) loopt een onderzoek in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het gaat er hierbij om de bovenlokale bereikbaarheid in de corridor Alkmaar-Haarlemmermeer te verbeteren en de knelpunten op de A9 op te lossen. Sander: “Het is een onderzoek met een nieuwe aanpak waarbij we in een vroegtijdig stadium zoveel mogelijk partijen hebben betrokken. Dat zijn zeer verschillende organisaties zoals provincie, gemeenten,  bedrijven en diverse belangenorganisaties. Om met die grote groep van partijen tot oplossingen te komen voor de bereikbaarheidsproblematiek vereist behoorlijk wat stuurmanskunst. Met vallen en opstaan zijn we toch verrassend ver gekomen.” 

De oplossingsrichtingen
Eind juni wordt de oplossingsrichtingenfase afgerond. De vier hoofdoplossingsrichtingen zijn:

1. Beter afstemmen van woon- en werklocaties met bereikbaarheidsopgave

2. Verbeteren van alternatieven voor de auto en ketenmobiliteit

3. Aanpassingen aan (weg)infrastructuur

4. Innovatieve oplossingsrichtingen - smart mobility

Concrete deelmaatregelen
Sander: “Na vele gesprekken, hebben we met een club van zo’n  55 partijen in deze laatste fase van het onderzoek de schouders eronder gezet. We vormden samen met alle stakeholders drie werkgroepen voor de deelregio’s Alkmaar, IJmond en Haarlem/Haarlemmermeer. Een vierde werkgroep richtte zich op de A9 die door het gehele gebied loopt. In teams van 10 à 15 man werkten ze de oplossingsrichtingen uit tot concrete deelmaatregelen. Daarnaast werden twee pressure cookers ingezet die tot innovatieve oplossingen binnen het personen- en goederenvervoer kwamen. Zoals bijvoorbeeld een praktische app ter bevordering van doorstroming van verkeer en vervoer.”

Rapportage
Het kernteam, waarin Sander de rol van omgevingsmanager vervult, vergeleek de rapporten van de werkgroepen. Belangrijke vragen hierbij waren: Wat is het effect op de mobiliteit? Leidt het tot betere doorstroming? Daalt het aantal auto’s op de weg? Wat is de milieuhinder? Hoe is de leefbaarheid? Wat zijn de kosten? Is er draagvlak? Sander: “We hebben de maatregelen gebundeld in zes maatregelpakketten. Deze zijn doorgerekend en dit resulteerde in een rapport met de effecten. Zelf stelde ik samen met het kernteam een draagvlakrapport op. Alle 55 intensief betrokken partijen hebben hierin aangegeven wat ze van de maatregelen vinden.”

Het vervolg
De uitkomsten uit de vergelijking van maatregelpakketten en het draagvlakrapport worden beoordeeld tijdens een bestuurlijk overleg van het project. De wat hen betreft interessante pakketten worden meegenomen in een programma wat het Ministerie van Infrastructuur samen met de Metropoolregio Amsterdam en de Provincie ontwikkelt of krijgen ergens anders een plek. In of vlak na de zomer van 2017 worden afspraken gemaakt over het vervolg. Dan is bekend welke concrete maatregelen ten slotte uitgevoerd kunnen worden.

Belangrijke conclusie
Sander: “Een van de belangrijkste conclusies van het project is: probeer altijd woon- of werklocaties te ontwikkelen rondom knooppunten zodat je direct verbanden legt. En zodat je mensen in ieder geval een alternatief kunt bieden door een goede ov-verbinding naar hun werk.” En wat betreft het proces concludeert hij voldaan: “Ik ben verheugd te zeggen dat ik samen met het kernteam en zoveel betrokken partijen een dergelijk meerjarig proces in goede banen heb kunnen leiden.”

Meer weten?
Neem contact op met Sander Kooijman of bel 030-2318945.