Bureaubuiten.nl » Nieuws » Nieuws

Bureau BUITEN doet marktanalyse toekomstbestendige werklocaties regio Groningen-Assen

16.06.2017

Om de economische ontwikkeling van de regio Groningen-Assen te bevorderen willen twee provincies en twaalf gemeenten weten wat de toekomstbestendigheid is van hun bedrijventerreinen en werklocaties. Bureau BUITEN is gevraagd een marktanalyse van werklocaties uit te voeren.

Joost Hagens, Maarten Kruisselbrink, Miles Copping en Bart van Rijkom werken namens BUITEN aan een marktanalyse van werklocaties. Hieronder vallen bedrijventerreinen, kantorenlocaties en ook gemengde werkmilieus zoals stadscentra.

Daarvoor stellen zij – naast data analyse, interviews en een bustour met bestuurders – een kwalitatieve beoordeling op van werklocaties: dit noemen zij de schouw van locaties. Hiervoor bezoeken zij binnenkort alle ruim negentig werklocaties in de regio.

Bij de schouw beoordelen ze werklocaties op diverse factoren, om op basis daarvan de kwaliteit en eventuele herstructurerings- en transformatieopgaven in beeld te brengen. Hierbij letten ze onder andere op de onderhoudsstaat van gebouwen, de kwaliteit van groenvoorziening, de aanwezigheid van infrastructuur en de uitstraling van de locatie. Daarnaast onderzoeken ze wat de ontwikkelingsmogelijkheden per locatie zijn en welke inbreidingsmogelijkheden met andere functies er mogelijk zijn.

BUITEN speelt optimaal in op actuele trends en ontwikkelingen op werklocaties, om een zo groot mogelijke bijdrage te doen aan de economische ontwikkeling van de regio Groningen-Assen. Het onderzoek naar de werklocaties loopt van mei 2017 tot en met november 2017.

Meer weten? Neem contact op met Bart van Rijkom of bel ons op 030-231 8945.