Bureaubuiten.nl » Expertises » Vrijetijdseconomie en erfgoed

Vrijetijdseconomie en erfgoed

Het vrijetijdslandschap van de toekomst gaat er anders uitzien. Door bezuinigingen en andere ontwikkelingen verandert de rol van de overheid. Ondernemerschap wordt steeds belangrijker, samenwerking tussen overheden, ondernemers en beheersorganisaties is essentieel. 

Wij werken samen met u en met partijen uit het gebied. We spreken de taal van toeristische ondernemers, hebben inzicht in praktische, financiële en bestuurlijke haalbaarheid. Als het nodig is weten we de weg naar (Europese) financiering te vinden. 

We hanteren een brede, sectoroverstijgende benadering. We leggen de link met economie, natuur, gezondheid en cultuur, wat zorgt voor 'couleur locale' en kansen voor productontwikkeling en innovatie. 

U kunt bij ons terecht voor onder meer:

toeristisch-recreatieve gebiedsontwikkeling en inrichtingsplannen
marktonderzoek
advies en hulp bij herbestemming, transformatie of herontwikkeling
toeristisch-recreatieve visie, beleidsstrategie en actieplan
toeristisch-recreatieve zonering
economische betekenis van toerisme en vrije tijd
het organiseren en faciliteren van workshops
detachering
subsidieaanvragen en -coaching

Wilt u meer weten over onze projecten op het gebied van vrijetijdseconomie en erfgoed? Neem dan contact op met Anneke van Mispelaar via 030-2318945 of via anneke.vanmispelaar@bureaubuiten.nl

Voorbeelden van onze projecten:

BUITEN werkt aan herbestemming in het buitengebied

Aan de noordrand van Arnhem, tegen de Veluwe, ligt het voormalige Fliegerhorst Deelen. Dit vliegveld, zo groot als het huidige Schiphol, werd tijdens WOII door de Duitsers gebouwd. Om herkenning vanuit de lucht te voorkomen,...Lees meer »

Liberation Route Europe: Erfgoed- en herdenkingstoerisme

BUITEN is al langdurig betrokken bij de ontwikkeling van de Liberation Route Europe (LRE): een internationale herdenkingsroute die het traject volgt dat de geallieerden in de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog aflegden, en...Lees meer »

Inventarisatie en analyse slechtweervoorzieningen Noordoost-Twente

Noordoost-Twente is geliefd bij wandelaars en fietsers. Maar uit de Twente Toerisme Monitor blijkt dat het aantal bezoekers en bestedingen hier de afgelopen jaren harder is gedaald dan landelijk. Hetzelfde geldt voor de...Lees meer »

BELEIDSADVISEUR VRIJETIJDSECONOMIE EN CULTUREEL ERFGOED (DETACHERING)

Geregeld wordt de kracht van BUITEN ingezet in de vorm van detacheringen bij overheden. Zo was Lieke van der Westen in 2014 en 2015 werkzaam bij de Provincie Overijssel als beleidsadviseur vrijetijdseconomie en cultureel erfgoed....Lees meer »

Inwoners Zuidoost Brabant tevreden over vrijetijdsaanbod

Onder inwoners van de  21 gemeenten van Zuidoost Brabant heeft Bureau BUITEN (in samenwerking met Dimensus Beleidsonderzoek) een grootschalige enquête gehouden naar hun gebruik en waardering  van vrijetijdsvoorzieningen...Lees meer »

Ontwikkelingsvisie Toerisme en Recreatie Zuyderzeerand

De Zuyderzeerand is een zone op de grens van de provincies Friesland, Flevoland en Overijssel. (Voormalige) Zuiderzeestadjes als Vollenhove, Blokzijl, en Kuinre bevinden zich in het gebied.  Al is het water met de aanleg...Lees meer »