Bureaubuiten.nl » Expertises » Ruimtelijk-economische ontwikkeling

Ruimtelijk-economische ontwikkeling

Gebiedsontwikkeling heeft de plaats ingenomen van het geïsoleerd ontwikkelen van wonen, werken en recreatie. Bureau BUITEN is o.a. thuis op het gebied van werklocaties, mobiliteit en voorzieningen. We hanteren in al onze projecten een integrale blik, met veel aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.

Qua complexiteit en uitwerking is integrale gebiedsontwikkeling een uitdaging die vraagt om ervaren regisseurs. We zijn sterk in project- en omgevingsmanagement en het bij elkaar brengen van belangenorganisaties, ondernemers, projectontwikkelaars, bewoners en overheden. We weten hoe we partijen kunnen enthousiasmeren om gezamenlijk toe te werken naar een praktische visie en een plan waar u mee verder kunt.

Bureau BUITEN adviseert overheden en vastgoedpartijen op het vlak van ruimtelijk-economische ontwikkeling. Dit doen wij in de vorm van helder beargumenteerde adviezen én door actief invulling te geven aan project- en omgevingsmanagement door middel van detacheringen. U kunt bij ons terecht voor onder meer:

integrale visies voor een regio of gebied
economische visies en beleidsstrategieën
project- en omgevingsmanagement
visies voor werklocaties
kantorenmarktstrategie en transformatie
herstructureringsplannen voor bedrijventerreinen
behoefteramingen voor werklocaties, winkels of voorzieningen
vastgoedmonitors
regionale innovatiestrategieën
kosten-baten analyses
integrale gebiedsontwikkeling
rekenkameronderzoek
mobiliteitsoplossingen

Wilt u meer weten over ruimtelijk-economische ontwikkeling en onze projecten? Neem dan contact op met Joost Hagens via 030-2318945 of via joost.hagens@bureaubuiten.nl

Voorbeelden van onze projecten:

BUITEN draagt bij aan slimme, gezamenlijke en duurzame oplossingen voor mobiliteit

De A7, A8 en A9 passeren vaak de revue op de radio: files rond Badhoevedorp, opstoppingen rond de Velsertunnel en het vastlopen van knooppunt Zaandam behoren tot de ‘gebruikelijke files’. Terwijl de doorstroming op deze wegen van...Lees meer »

BUITEN draagt bij aan effectief beleid

Regelmatig worden wij gevraagd om gemeentelijk, provinciaal en Europees beleid te evalueren. Telkens weer zijn het interessante en uitdagende vragen, want het uitvoeren van beleidsevaluaties is altijd maatwerk. Rekening dient te...Lees meer »

Ontwikkeling innovatieve monitor werklocaties Noord-Holland Noord

De bedrijventerreinenmarkt gaat steeds minder over uitleg van nieuwe locaties, en steeds meer over ontwikkelingen binnen de bestaande markt. Voor het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord ontwikkelt BUITEN daarom een...Lees meer »

BUITEN maakt innovatieve behoefteraming bedrijventerreinen regio Eindhoven

Brainport Eindhoven, de slimste regio van de wereld, heeft BUITEN gevraagd om een nieuwe behoefteraming te maken voor de vraag naar bedrijventerreinen. Vanwege de specifieke economische karakteristiek van Brainport, hebben wij...Lees meer »

Projectleider Duurzame revitalisering bedrijventerrein Arkervaart-Oost

Maarten Kruisselbrink van Bureau BUITEN was projectleider voor de revitalisering van het verouderde bedrijventerrein Arkervaart-Oost in Nijkerk. Maarten trok het proces vanaf de eerste ideeën, geluiden van ondernemers dat er...Lees meer »

Platform Bedrijventerreinen en Kantoren (Plabeka) Metropoolregio Amsterdam

Plabeka is het succesvolle samenwerkingsverband van meer dan 35 lokale en regionale overheden in de Metropoolregio Amsterdam. In Plabeka-verband wordt de planning van nieuwe bedrijventerreinen, kantoren en haventerreinen en de...Lees meer »